Вписване от Елеонора Венчиславова

СЕКЦИЯ „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ” ПРИ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА 9 ЮЛИ (ВТОРНИК), 2019ГОД. ОТ 13,00 Ч. В ЗАЛА 1.5 В СГРАДАТА НА КСБ, ГР. СОФИЯ, УЛ. „МИХАИЛ ТЕНЕВ” №6.