Кръгла маса: „Проблеми при прилагане на законодателството и осигуряването на квалифицирани кадри в областта на опазване на недвижимото културно наследство“, 09.09.2022 г.,

част от Архитектурен форум „Брацигово – каменният поток на времето“