Агенция по заетостта провежда своето първо за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Участие в анкетното проучване могат да вземат всички работодатели, извършващи дейност на територията на Софийска област (без значение от седалището на фирмата).

Краен срок: 16.04.2021 г.

Заинтересованите лица могат да попълнят анкетата на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/713738?langbg