До фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

Камара на строителите в България представя на Вашето внимание aнкетно проучване относно иновативната BIM технология (строително-информационно моделиране), или най-общо казано дигитален прототип на реален обект с всички негови параметри.

Целта на настоящата анкета е да се проучат нагласите на българските строители, като акцентът е поставен върху малките и средни предприятия.

Разчитайки на Вашата обратна връзка по темата, бихме искали да допринесем за ефективното използване на новите технологии от българския строител.

Анкетата на български език е достъпна за попълване на следния линк:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1T9kozsrSVWiwXH?Q_Language=BG

Предварително благодарим за отделеното време !