Министерство на труда и социалната политика организира провеждането на анкетно проучване относно нови форми на труд.

Анкетата за фирми е налична на следния линк: http://estatsurvey.com/index.php/144516?lang=bg

Крайният срок за попълване на анкетата е 5 септември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде намерена тук