Във връзка със стартиралата нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете, Българска стопанска камара се обръща с молба за попълване на приложената на този линк: АНКЕТА

Краен срок:30.06.2021 г.