Анкетата се организира от ЕК като изводите от нея ще залегнат в разработването на „Стратегия за дронове 2.0“.

Линк към проучването:  https://chkmkt.com/drones

Инициативата ще предостави анализ на текущото състояние и очакваното развитие до 2030 г. на използването на дронове в индустрията, включително представяне на всички трудности и потенциални възможности.

В заключителната част ще бъдат препоръчани действия, които да са в подкрепа на безопасното и устойчиво възприемане на дроновете в индустрията и обществото.

Попълването на анкетата отнемa около 30 минути, софтуерът има бутон за пауза, който позволява поетапно попълване на анкетата.

При въпроси или предложения относно проучването може да пишете на [email protected].