По повод Международния ден на образованието, Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно необходимостта от кадри с определена специалност.

Вашето участие е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса.

Срокът за отговори на анкетата е 28-ми януари (петък) 2022 г.

Анкетата е поместена в следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/CCGR5M3