Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно промяната в режима на работа след пиковете от пандемията от COVID-19, както и дейностите, които компаниите предприемат във връзка с възстановяване към нормалното функциониране на дейността.

Анкетата е поместена в следния линк:https://www.surveymonkey.com/r/JYQ9NCC

Вашите отговори може да изпращате в срок до 28 май (петък) 2021 година.