Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви  тръжна процедура за избор на изпълнител на рехабилитацията на 7 км от второкласния път от Костинброд до Монтана през Берковица. Ведомството е обявило и търг за компания, която да извърши строителен надзор на проекта. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е малко над 5,5 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по програмата за развитие на граничните зони „Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020“. Оферти могат да се подават до 13 януари 2020 г.

Проектът предвижда полагане на нова асфалтова настилка и разширяванете на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Освен това ще бъде укрепено свлачището при 95-ти км, в близост до язовир „Чернила“. Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и жп надлеза при км 100, с дължина 64 м.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Прогнозната стойност за изпълнение на строителния надзор е 175 465 лв. без ДДС. Оферти за него се приемат до 20 януари 2020 г.

Френска гимназия , София

Столична община обяви обществена поръчка за избор на строителна компания, която да изгради нова пристройка към 9-та  Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в София. Поръчката включва още строителството на  учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, електрическо и топлозахранване. Финансирането е със средства по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите за участие в търга могат да подават документи до 17.30 часа на 16 декември 2019 г. За целта те задължително трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за I група, 3-та категория. Прогнозната стойност на поръчката е малко под 5 млн. лв. без ДДС. При определяне на победителя в търга 30 на сто от тежеста на оценката ще се определи от технологичната последователност и организация за изпълнение на поръчката, а 70% от избора ще зависи от предложената цена на изпълнение, става ясно от обявлението, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Срокът за изпълнение на поръчката ще зависи от предложенията на участниците в търга, но все пак възложителите са заложили и краен такъв – 1 септември 2020 г. Получените оферти ще бъдат отворени на 17 декември от 13 часа.

 

 

оферти Струма

Българо-словашки консорциум ще строи 13,2 километра от трасето на автомагистрала “Струма” през Кресненското дефиле. Председателят на УС на Агенция “Пътна инфраструктура” Георги Терзийски подписа заповедта за избор на ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“  за изпълнител на участъка между Крупник и Кресна. Това е новото платно от автомагистралата в посока София.

В дружеството, избрано за проектиране и строителство на трасето – „АПП ЛОТ 3.2.1“ участват Грома холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство- Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и словашкта строителна компания „ВАХОСТАВ-СК“. Подадената от обединението техническа оферта бе оценена с най-много точки – 58. Стойността на договора, който предстои да бъде подписан с обединението ще е Цената, която предлага е малко под 500 млн. лв. за строителството без ДДС или  599 999 903.90 лв. с ДДС.  От тях за проектиране са предвидени малко под 6 млн. лв. без ДДС, за строително-монтажни работи почти 475 млн. лв. без ДДС и за допълнителни разходи малко под 19 млн. лв. без ДДС.

автомагистрала Струма

На тази отсечка от АМ “Струма” ще бъдат изградени 3 тунела – „Симитли“ /211 м/, „Ракитна“ /1 135 м/ и „Стара Кресна“ /1 052 м/. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Както и 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлеза и подлеза.

Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възела. Пътен възел „Полето“ при 379-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София. Пътен възел „Мечкул“ при 384-ти км ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока столицата. Пътен възел „Стара Кресна“ при км 387-ми километър ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

Проектът за изграждане на участъка от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле се планира да се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

 

НКЖИ Оризово Михайлово

Договорът за модернизиране на жп участъка между Оризово и Михайлово бе подписан в Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Избраната компания, която ще обнови трасето е обединение между фирмите „Инфраструктурно строителство“ АД и „Марко Обра публика“ АД. Договорът е за близо 218 милиона лева без ДДС. Железопътният участък трябва да бъде ремонтиран и доизграден в срок от 49 месеца.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде удвоена цялата отсечка с дължина 37 км. Подпис под контракта за изпълнение на проекта сложиха генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски.

Двупътният жп участък между Оризово и Михайлово ще бъде изграден в по-голямата си част по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете от 160 км/ч. В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра. Също така ще бъдат премахнати всички железопътни прелези като на тяхно място ще се изградят 5 пътни надлеза и 3 пътни подлеза. По този начин ще се елиминира пресичането на едно ниво и ще се повиши безопасността.

Дейностите по обекта включват и подновяване на коловозите и стрелките в гарите Оризово, Чирпан и Михайлово, както и модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации. Ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност до обновените приемни здания и пероните на гарите и спирките. Финансирането на прое3кта е по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”.

 

ново строителство

Българската компания „АБ“ АД, Хасково започва изграждането на кръгово кръстовище на първокласния път между Хасково и Димитровград. То ще замени съществуващото триклонно кръстовище край завода „Язаки България“ ЕООД. Стойността на договора е близо 570 хиляди лева, а строителството трябва да приключи за 90 дни, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.  Строителният надзор се осъществява от МТТ „Инженеринг“.

В момента се извършва изместване на оптични кабели и комуникации и на съществуващия водопровод по трасето. Новото кръстовище ще бъде с енергоефективно LED осветление, нови мантинели, пътни знаци и маркировка. С изграждането му ще се подобри безопасността на движението и ще се намалят до минимум предпоставките за пътнотранспортни произшествия, обясниха от п ътната агенция. По време на строителните дейности на кръговото кръстовище движението ще се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи.

 

Свлачища Червен бряг

Договор за малко над 9 милиона лева подписаха изпълняващият длъжността кмет на община Червен бряг и Вергиния Василева и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Контрактът е за изпълнението на проект за укрепане на свлачища, чрез който ще се защитят живота и здравето на над 50 000 души, обясниха от екоминистерството. Финансирането е осигурено по ОП “Околна среда”, а срокът на изпълнение е 24 месеца.

Свлачищата застрашаващ жилищни сгради в града и платното на третокласния път между село Радомирци и Червен бряг. По проекта ще бъдат изпълнени геозащитни и укрепителни мерки чрез изграждане на дренажни укрепителни и отводнителни ребра, преминаващи през цялото свлачищно тяло, както и силови конструкции, разположени над и под пътя. Предвижда се изграждане на Контролно-измервателна система в допълнение на съществуващия мониторинг за свлачища.

ДНСК

Дирекцията за национален строителен контрол търси компания, която да събори незаконна масивна тухлена ограда. Нерегламентираното заграждение се намира в столичния квартал “Драгалевци” на улица “Здравец”7. Компаниите, които имат интерес могат да се запознаят със съдържанието на поканата в РДНСК- София на ул.”Алабин” 35, етаж 3, кабинет 304. Това може да се случи всеки работен ден, а за повече информация фирмите могат да се обърнат с въпроси на телефон 02 810 76 33.

Офертите трябва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на количествената сметка от РДНСК-София.

Най-малко три варианта за трасето на автомагистрала “Черно море” ще трябва да изготви компанията, избрана за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на трасето. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, като индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС.

Спечелилата търга компания ще трябва да проучи възможностите за изграждането на връзки с курортните градове и комплекси, посредством съществуващите пътища. Предвижда се проектната скорост на трасето да бъде 120 км/ч. Габаритът на пътят трябва да е 27 метра, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение. Кандидатите ще могат да подават документи за участие до 17:30 часа на 28 ноември.

Поръчката включва извършване на инженерно-геоложки и геодезически проучвания на бъдещото трасе, разработване на проектни решения за изграждането на големите мостови съоръжения, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли, ландшафтно оформление, изготвяне на мерки по опазване на околната среда и разработване на подробен устройствен план-парцеларен план. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без времето за преглед на разработката, организиране и провеждане на заседания на ЕТИС на АПИ, както и за провеждане на процедури по реда на ЗООС.

Предвижда се трасето на АМ „Черно море“ да започва при бъдещата връзка с автомагистрала “Хемус“, в района на село Слънчево. Слред това трасето ще пресича Варненското езеро в най-тясната му част при град Белослав и ще се свързва със съществуващата вече отсечка от автомагистрала „Черно море“ при село Приселци. Трасето ще завършва при автомагистрала „Тракия“ в близост до квартал „Ветрен“ на град Бургас.

Изграждането на АМ „Черно море“ ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на пътната агенция. Свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България – АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища – Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие.

Агенция “Пътна инфраструктура” обяви тръжна поръчка за избор на компания, която да изработи технически проект и подробен устройствен план на Околовръстния път на Пловдив. Трасето с обща дължина от 18,7 км е разделено на три позиции, за които може да се кандидатства до 17,30 часа на 9 декември. Фирмите могат да кандидатстват за проектиране на трасето, което ще свързва пътен възел Царацово с трасето към Асеновград и Смолян с обща дължина около 2 км. Втората оферта ще е за проектиране на близо 2,7 км между пътен възел „Царацово“ и Съединение. Третата обявена позиция е за оставащите близо 14 км от връзката на Пловдив с Асеновград и Смолян.

Индикативната стойност на цялата поръчка е 3,75 млн. лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет. Проектът, чието техническо задание трябва да бъде изготвено, предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път.

Околовръстното трасе включва участък от път второкласния път между Пловдив и Асеновград, като началото е при отделянето му от пътя между Пазарджик и Пловдив, а краят е при новоизграждащото се кръгово кръстовище между второкласния път Брезово – Пловдив и трасето от града под тепетата към Асеновград. Отделно от това се проектира и третокласният път пътен възел „Царацово“ – Съединение. Освен връзките към Пловдив пътят ще улесни и трафикът от магистрала „Тракия“ към област Смолян.

Пътната агенция обяви и обществена поръчка за избор на изпълнител, който да построи мост над река Марица при 6-ти километър на третокласния път Плодовитово-Асеновград. Съоръжението ще е с дължина от близо 230 метра и ще бъде изградено успоредно на съществуващия към момента мост. Прогнозната стойност на проекта е 5,2 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни.  Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 12 декември 2019 г.

Северна скоростна тангента

Обществена поръчка с прогнозна стойност 16 000 лв. без ДДС  стартира Агенция „Пътна инфраструктура“ . Тръжната процедура е за избор на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на Северната скоростна тангента. Оферти могат да се подават до 25 ноември.

Досега на трасето са проведени два отида за пътна безопасност – на фаза “технически проект” през 2014 г. и преди въвеждане на трасето в експлоатация през 2016 г. Обект на настоящия одит ще бъдат 6-те активни ленти за движение и 2-те ленти за принудително спиране на скоростната тангента, както и прилежащите 20 големи съоръжения и 5 пътни възела. Ще бъде прегледана и техническата документация на обекта.

Трасето на Северната скоростна тангента, пътните връзки и съоръженията ще бъдат обследвани през различни часове от денонощието, както и при различни климатични условия. Предвижда се и преглед на информацията за настъпилите пътнотранспортни произшествия от въвеждането в експлоатация на обекта до момента, за да се изяснят потенциални проблеми свързани с безопасността на движение.