СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
АПИС БЪЛГАРИЯ
и
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ви канят да вземете участие в
СЕМИНАР
на тема:
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Семинарът ще се проведе на 13 май 2008 г. от 13.00 ч.
в залата на Съюза на юристите в България (СЮБ)
ул. “Пиротска” № 7 , ет. 2, гр. София
МОДЕРАТОР – Христо КОНСТАНТИНОВ, зам.-управител на АПИС
––––––––––-
ОТКРИВАНЕ на СЕМИНАРА:
> Гинка ЧАВДАРОВА , изпълнителен директор на НСОРБ
> Владислав СЛАВОВ, председател на СЮБ
> Васил ХРИСТОВИЧ, управител на АПИС
––––––––––-
> Албена ПЕТКОВА, юрист в АПИС – Представяне на новости в продуктите на АПИС
––––––––––-
ЛЕКТОРИ ПО ТЕМАТА:
> Савин КОВАЧЕВ, зам.-министър на регионалното развитие
Основни практически проблеми при прилагане на ЗУТ и предстоящи законови промени с цел решаването им
> Стоянка ИЛОВА ,н-к отдел “Правно нормативно обслужване” в ДНСК – Контролни правомощия на общинските администрации и на органите на ДНСК съгласно Закона за устройство на територията
––––––––––-
КАФЕ ПАУЗА И КОКТЕЙЛ за участниците в семинара в ресторанта на СЮБ
––––––––––-
Моля да потвърдите участиетоси до12.00 ч. на 8.05.2008г.:
на тел. 02/ 988 35 41 или на e-mail: [email protected]
Предложението е валидно до изчерпване на свободните места !