На вниманието на членовете на КСБ,

информираме Ви, че ползваните от Вас пакети от стандарти, предоставяни от Български институт за стандартизация, са актуализирани към днешна дата.