Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС напомня за крайния срок на процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС – 2 октомври 2023 г. до 17.00 ч.

Всеки строител, вписан в ЦПРС и подлежащ на процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2022 г., следва да подаде заявление на хартиен носител в съответното областно представителство на КСБ по неговото седалище или да подпише и приключи с КЕП необходимите документи до 17.00 ч. на 02.10.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АОП М.08.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АОП М.07.2023 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АОП М.06.2023 г.

Актуални обявления за обществени поръчки в сектор строителство

Hello