Съгласно взето решение на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС срокът за подаване на заявленията по чл. 20, ал. 2 от ЗКС е удължен до 17.00 ч. на 30.09.2022 г.