Стартиране на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

ОБЯВЯВА

Стартиране на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”.

Покана за набиране на проектни предложения по
Подпрограма 1. „Дигитализация на малки и средни предприятия”

Начална дата: 18 август 2017 г.

Краен срок: 16 октомври 2017 г.

Размер на гранта: до 5 хил. лв.

Интензитет на гранта: 100 %

Цел:

- Да се подпомогне малкия и среден бизнес за изграждане или усъвършенстване на фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.
- По-добро представяне и промотиране на предлаганите продукти или услуги и спечелване на нови клиенти и разширяване на бизнеса на нови нива и територии.

Приоритети:

- Да се насърчава и подпомага малкия и среден бизнес да се възползва от растежа на пазарите;
- Да се улесни достъпът на МСП до финансиране;
- Да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на
околната среда във възможности.

Допустими дейности: Средствата се отпускат за изграждане или усъвършенстване на фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.

Допустими кандидати: Предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, фирми и организации, пълноправни членове на Сдружение „Обединени Бизнес Клубове”

Териториален обхват:
За посочените допустими кандидати, извършващи дейност на територията на Р България.

Средствата се отпускат и управляват от Сдружение „Обединени Бизнес Клубове” и се кандидатства директно в Сдружението.

Пълният пакет от документи за кандидатстване ще откриете на адрес: http://ubclubs.eu/безвъзмездна_финансова_помощ/

Проектните предложения се подават на ел. поща grants@ubclubs.eu.

За допълнителна информация:
тел. +359 89 557 5744
e-mail: grants@ubclubs.eu

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...