‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)

‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране

Изложениe и Конференция за Югоизточна Европа 2017

София, България

Организатор: Via Expo 

 

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране. Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства. В контекста на новите мерки, които ЕС подготвя за изграждане на една по-конкурентна кръгова икономика, изложението се явява полезна платформа за популяризиране на модерни екологични и устойчиви решения.

 

 

Стартира активната подготовка на събитието 2017което ще продължи да бъде успешна пресечна точка на местните и международни компании, както и ефективна платформа за демонстриране на новостите в бранша.  Към момента фирми от Австрия, Белгия, България, Гърция, Италия, Дания, Швейцария са сред заявилите изложителите. 

Австрия е стратегически партньор за 8-ма поредна година на ‘Save the Planet’. 

ИЧЕ – Италианската търговска агенция в България организира Италиански Павилион с фирми от сектора.

Очаква се и Холандско участие.

 

Брошура

                                                           

Профил на изложителите: ▪ Мениджмънт на отпадъци вкл. Събиране на отпадъци, Транспортни средства и технологии, Третиране на отпадъци - оборудване, Технологии и оборудване за компостиране и др.  ▪ Енергия от отпадъци  ▪  Рециклиращи системи и технологии  ▪ Услуги

Предварителна заявка за участие

 

Акценти в Програмата на Конференцията за управление и отпадъци’17 са:

■ Кръговата икономика: национално-политически аспекти и добри практики  ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство ■ Утайките като източник на биогаз

 

SEE ‘Save the Planet’ 2017 ще се проведе под патронажа на Министерство на околната среда и водите.

Сред потвърдилите международни и български партньори са:  Eвропейската асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Германското партньорство на фирмите за рециклиране и управление на отпадъците, Холандската асоциация за управление на отпадъците, Асоциацията на предприятията за екологични технологии на Унгария, Асоциацията за биогаз и компост на Австрия, Българска асоциация по рециклиране, Aсоциация на рециклиращата индустрия, Асоциация на еколозите от общините в България, Браншова асоциация полимери  и др.

 

Статистика 2016  /линк/

Паралелни събития:    Енергийна ефективност и зелена енергия    Smart Cities    


НОВИ ПРОДУКТОВИ ПРЕМИЕРИ И АКТУАЛНИ ТЕМИ В ИЗЛОЖЕНИЯТА И КОНФЕРЕНЦИИТЕ ЗА  ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

От 7 до 9 март ще се проведе 13то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране, енергийна ефективност и възобновяема енергия. Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства. В контекста на новите мерки, които ЕС подготвя за изграждане на една по-конкурентна кръгова икономика, изложението се явява полезна платформа за популяризиране на модерни екологични и устойчиви решения.

Изданието 2016:
 Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Словакия, Полша, Португалия, Холандия, Швейцария и Чешка република. Изложенията привлякоха бизнес посетители от 26 държави.  43ма лектори от 12 страни изнесоха презентации в паралелните конференции. 207 делегати от 21 страни участваха в сесиите по съответните програми. 

Статистика 2016    

Стартира активната подготовка на събитието 2017, което ще продължи да бъде успешна пресечна точка на местните и международни компании, както и ефективна платформа за демонстриране на новостите в бранша. Австрия е стратегически партньор за 8-ма поредна година на ‘Save the Planet’. Нейното ноу-хау и технологии ще бъдат представени на Австрийския павилион с активната подкрепа на ADVANTAGE AUSTRIA Sofia.

Профил на изложителите: ЕЕ & ВЕ      Save the Planet

Профил на посетителите:  ЕЕ & ВЕ       Save the Planet

Предварителна заявка за участие:  ЕЕ & BE   Save the Planet

Акценти в Програмата на Конференцията за управление и отпадъци’17 са:

■ Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики  ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство ■ Утайките като източник на биогаз

Акценти в Програмата на Конференцията за ЕЕ и ВЕ’17 са: ■ Геотермалната енергия в градовете: добри практики  • Сондажни геотермални системи • Геотермални помпи

Паралелно събитие: Smart Cities    


ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове)

Изложения и конференции за Югоизточна Европа

7 - 9 март 2017, София

Организатор: Виа Експо

 

За времето на своето съществуване събитието доказа значимостта си и през 2017 предстои неговото 13то издание. ЕЕ & ВЕ  и Smart Cities имат за цел да популяризират модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и енергийно-ефективни системи. То е място за среща между доставчици на решения и потребители. Участието в паралелната конференция е възможност за получаване на актуална информация за тенденции, законодателство и перспективи.

 

Проявите получиха отново признанието и получиха институционалната подкрепа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Стартира активната подготовка за ЕЕ & ВЕ и Smart Cities’17. Към момента сред заявилите фирми са от Австрия, България, Германия, Италия, Чехия като сред продуктите им са Фотоволтаични системи, Софтуер за прогнозиране на дисбаланс и управление на производството на електроенергия в реално време; Термопомпени системи; Енергийни  решения за индустрията, включително газови когенератори, котли, съоръжения за топлоелектрически централи, системи за вода-климатични и охладителни кули; комбинирани котли на пелети и дърва, системи за съхранение на енергия и т.н.

Браншовете на Smart Cities включват умни сгради, устойчиво градско планиране и мобилност, информационни и телекомуникационни технологии, интелигентни мрежи и др.

 

Сериозен интерес има също така от страна на компании от Гърция, Словения, Полша, Холандия, Швейцария, Франция, които се очаква да се присъединят към проявите.

 

Лични контакти с представители на общините, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор с изразен бизнес интерес ще допринесат за бъдещия успех от участие в ЕЕ & ВЕ и Smart Cities’17.

 

Паралелните Конференции допълнително спомагат, като включват теми с практическа насоченост:

  • Аспектите в националната политика по информационни технологии за интелигентни решения  • Трансформирането на интелигентните градове в двигатели на растежа  • Интелигентни и свързани общности • Интелигентен транспорт в умните градове
  • Геотермална енергия: - Добри практики в градовете - Потенциал на повърхностните геотермални води - Геотермални помпи за отопление •Управление на Енергийния съюз и на Пакета за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа.

 

Поканени за лектори от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ICT Cluster България, European Big Data Value Association, Innovation Norway, Eurelectric, Европейската Big Европейски геотермален съвет, Международна геотермална енергия, Румънското геотермално общество,  както и фирми от бранша.  

 

Брошура 2017 /линк/

 

 Посетители от 26 страни посетиха изложенията през 2016: Статистика * /линк/

*Данните вкл. и Изложенията и Конференциите за Енергийна ефективност и зелена енергия, управление на отпадъци и екология.

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

На форума ще бъдат представени тенденциите и иновациите в сектора и ...

 

Във връзка с възникнали въпроси, относно реда за влагане в ...

#CedefopPhotoAward” е конкурс, организиран от СEDEFOP, Европейския ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...