Обществени поръчки


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815909)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

00138-2017-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР за изграждане и ремонт на бордюри, тротоари, оформление на зони за отдих и забавления и РСМР за пренареждане паважна настилка на ул. „Цар Освободител“, град Шумен“ по четири обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (815906)

Възложител:

"Булгартрансгаз" ЕАД

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

01351-2017-0040

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815855)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

00151-2017-0035

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Изграждане прилежаща инфраструктура на търговски комплекс (Малък пазар)"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815794)

Възложител:

Технически университет /ТУ/ - София

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

00193-2017-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на учебните корпуси на ТУ – София“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815727)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

00895-2017-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на с.Железница, община Симитли, област Благоевград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815683)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

20.11.2017 г. 

Преписка:

00239-2017-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Неотложни ремонти и рехабилитация за превантивно поддържане на общински пътища и улична мрежа в границите на урбанизираните територии на населените места от Община Момчилград“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815656)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

17.11.2017 г. 

Преписка:

00797-2017-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – І етап, включително КПС 4“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815644)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

17.11.2017 г. 

Преписка:

00417-2017-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815618)

Възложител:

Технически университет /ТУ/ - София

Получен на:

17.11.2017 г. 

Преписка:

00193-2017-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ-София“Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815471)

Възложител:

Районен съд - Асеновград

Получен на:

16.11.2017 г. 

Преписка:

01874-2017-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815460)

Възложител:

Община Пловдив - Район "Източен"

Получен на:

16.11.2017 г. 

Преписка:

01279-2017-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 за функцията на две нови детски групи и ограда“Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815236)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

15.11.2017 г. 

Преписка:

00040-2017-0028

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград - изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815227)

Възложител:

Община Гурково

Получен на:

15.11.2017 г. 

Преписка:

00694-2017-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (815164)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

15.11.2017 г. 

Преписка:

01379-2017-0161

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на ВЛ 110 kV "Илинден" в участъка от п/ст "Джумая" до п/ст "ВЕЦ Рила"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815128)

Възложител:

Община Сливен

Получен на:

15.11.2017 г. 

Преписка:

00118-2017-0026

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, по четири обособени позиции

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (815088)

Възложител:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Габрово

Получен на:

15.11.2017 г. 

Преписка:

00207-2017-0129

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на текущ ремонт – изкърпване на пукнатини, влагоизолиране, боядисване на работни и сървърни помещения и стълбище в сградата на РЗОК – Габрово”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (814992)

Възложител:

Община Радомир

Получен на:

14.11.2017 г. 

Преписка:

00535-2017-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I “


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (814976)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник

Получен на:

14.11.2017 г. 

Преписка:

01021-2017-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на улични асфалтови и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството разпределени в 4 /четири/ самостоятелно обособен

   

 

 

 

 

 

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...