Камара на строителите в България


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824799)

Възложител:

Столична община - Район "Оборище"

Получен на:

16.01.2018 г. 

Преписка:

01267-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район "Оборище"-СО по "НПЕЕМЖС"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824718)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

16.01.2018 г. 

Преписка:

00191-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (824325)

Възложител:

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура - Териториално поделение(клон) Лом

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

01158-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824315)

Възложител:

Община Полски Тръмбеш

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00352-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на р. Елийска през гр. Полски Тръмбеш“, по проект е-МС code ROBG-137,програма ИНТЕРРЕГ - Румъния - България 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824305)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00151-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на обект "Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824237)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00211-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на Инженеринг-строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС „Юг“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824229)

Възложител:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г., включително и снегопочи


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (824157)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00197-2018-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив”.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823987)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

11.01.2018 г. 

Преписка:

00548-2018-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Рехабилитация и реконструкция на част от улична мрежа на с. Долни Главанак /улица от о.т.32-34-35-36-57-56-55-65 до о.т.66;улица от о.т.50-51-52-53 до от.55;улица от о.т.28-37-54-53 до о.т.67/


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823954)

Възложител:

Община Ракитово

Получен на:

11.01.2018 г. 

Преписка:

00149-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13/07/2/0/00617

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823880)

Възложител:

Община Цар Калоян

Получен на:

11.01.2018 г. 

Преписка:

00271-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823774)

Възложител:

Община Септември

Получен на:

10.01.2018 г. 

Преписка:

00652-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823696)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Получен на:

10.01.2018 г. 

Преписка:

00909-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително монтажни работи


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823529)

Възложител:

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Получен на:

09.01.2018 г. 

Преписка:

02849-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване”

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823430)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД

Получен на:

09.01.2018 г. 

Преписка:

00280-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на обект “Общежитие към МБАЛ Свиленград" в УПИ I, кв.1А, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (824325)

Възложител:

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура - Териториално поделение(клон) Лом

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

01158-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824315)

Възложител:

Община Полски Тръмбеш

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00352-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на р. Елийска през гр. Полски Тръмбеш“, по проект е-МС code ROBG-137,програма ИНТЕРРЕГ - Румъния - България 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (824305)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

12.01.2018 г. 

Преписка:

00151-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на обект "Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823954)

Възложител:

Община Ракитово

Получен на:

11.01.2018 г. 

Преписка:

00149-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13/07/2/0/00617

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823880)

Възложител:

Община Цар Калоян

Получен на:

11.01.2018 г. 

Преписка:

00271-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и гр. Цар Калоян“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823379)

Възложител:

Община Рудозем

Получен на:

09.01.2018 г. 

Преписка:

00254-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823306)

Възложител:

Община Сърница

Получен на:

08.01.2018 г. 

Преписка:

05223-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на улици в община Сърница.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823208)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

08.01.2018 г. 

Преписка:

00166-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Разширение на сградата на основно училище в село Късак община Доспат”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (823126)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

08.01.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ В ГР.ТЕРВЕЛ


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (822911)

Възложител:

Пристанище Варна ЕАД

Получен на:

05.01.2018 г. 

Преписка:

01547-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на 2 броя трансформатори 1000 kVA и един трансформатор 1600 kVA, Пристанище Варна – изток


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (822672)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

04.01.2018 г. 

Преписка:

00017-2018-0002

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (822384)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

03.01.2018 г. 

Преписка:

00467-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за СМР на обект: „Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в медицински център“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (822327)

Възложител:

Община Бяла Слатина

Получен на:

03.01.2018 г. 

Преписка:

00384-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА „ДОВЪРШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ И СЪПЪТСТВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ МРЕЖАТА НА ГР. БЯЛА СЛАТИНА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ПСОВ"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (822062)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

00338-2017-0040

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и реконструкция на 5 детски градини в гр. Разград – ДГ 4 „Митко Палаузов“, ДГ 6 „Шестт


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (822057)

Възложител:

Община Ветово

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

00645-2017-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на улици в община Ветово


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (822041)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

02718-2017-0325

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на ловен дом „Цигов Чарк” в териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово””


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821861)

Възложител:

Община Правец

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

00100-2017-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

,, Изпълнение на СМР по „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Правец””


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (821853)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

00265-2017-0216

Процедура:

Публично състезание

Име:

Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821828)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

29.12.2017 г. 

Преписка:

00303-2017-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни и монтажни работи за рехабилитация и основен ремонт на елементи от съществуващата водопроводна мрежа на град Велики Преслав по две обособени позиции:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821790)

Възложител:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Каракуз - Дулово към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово

Получен на:

28.12.2017 г. 

Преписка:

02712-2017-0051

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СТРОИТЕЛСТВО НА НОВ ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „ГАП ЗЛИ ДОЛ /ЗЛИ ДОЛ-2/”, НАХОЖДАЩ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЛС „КАРАКУЗ”- ГР. ДУЛОВО”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821657)

Възложител:

Община Аврен, област Варна

Получен на:

28.12.2017 г. 

Преписка:

00900-2017-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АБРЕН“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821613)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00338-2017-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йо

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821609)

Възложител:

Столична община

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00087-2017-0146

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Цялостно електросъоръжаване, електрооборудване и технологично обзавеждане в административната сграда на Столична община, находяща се на ул.“Московска“ №33“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821606)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00183-2017-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доизгр., реконстр. и рехабил. на водосн. и канал. мрежа (бит. и дъжд.), гр. Златоград и вътр. водопр. мрежа, с. Старцево, общ. Златоград, Етап II; „Вътр. водопр. мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”

   

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821584)

Възложител:

Областна администрация - област Благоевград

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00857-2017-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821530)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00965-2017-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Върбица"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821519)

Възложител:

Община Габрово

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00038-2017-0074

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт публична инфраструктура ул. Младост - кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр.Габрово


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (821495)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

00797-2017-0055

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични условия“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821390)

Възложител:

Столична община - Район "Витоша"

Получен на:

22.12.2017 г. 

Преписка:

01253-2017-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ "Академик Емилиян Станев" -гр.София, ул. „Генерал Суворов” № 36, район „Витоша”, Столична община“.

Описание:

СМР за изпълнение на мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ „Академик Емилият Станев“, гр.София, включващи: 1. Топлинно изолиране на външни стени – 3854,00м2; 2. Топлинно изолиране на покриви - 2170,00м2; 3. Топлинно изолиране на подове – 293,00 и 25,90м2; 4. Подмяна осветление.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821301)

Възложител:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

00906-2017-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” за изграждане на общински пилотни центрове за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци".


Водещ документ:

Решение (821269)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

01467-2017-0121

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (821234)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

01379-2017-0179

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ретрофит на КРУ в п/ст Борисовград


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (821232)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Стара Загора към ЕСО

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

01379-2017-0180

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на МЗВ и обтяжки ст.1 – ст.21; ст.40 – ст.88 на ВЛ 220 kV „Овчарица”


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (821213)

Възложител:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

00353-2017-0195

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на покривна хидроизолация на Машинна зала 6 блок


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821180)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ - Пловдив

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

00512-2017-0026

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза техническа, осъществяване на авторски надзор и изграждане на обект: Учебен корпус №1 състоящ се от учебни зали и лаборатории“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (821165)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

21.12.2017 г. 

Преписка:

00969-2017-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (820916)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

20.12.2017 г. 

Преписка:

00467-2017-0037

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преустройство на част от сграда на бивша Районна болница в център за временно настаняване на хора в нужда“

Особености:


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (820839)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

20.12.2017 г. 

Преписка:

00169-2017-0046

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Принудително премахване на сгради“ (гаражни клетки)


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (820831)

Възложител:

Община Асеновград

Получен на:

20.12.2017 г. 

Преписка:

00022-2017-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (820811)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

20.12.2017 г. 

Преписка:

00265-2017-0208

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и реконструкция на електропроводи 3 АСО 400мм2, 110 кV на територията на “Мини Марица изток“ ЕАД


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (820507)

Възложител:

Община Никола Козлево

Получен на:

19.12.2017 г. 

Преписка:

01387-2017-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Никола Козлево и с. Ружица, общ. Никола Козлево”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (820483)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

18.12.2017 г. 

Преписка:

00383-2017-0039

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИНЖЕН-НГ–проект.,упр.на авт.надзор и изп.на СМР/СРР за във.на мерки за енерг. ефект.по проект:„Енерг. обновяване на МЖС в гр.Добрич”, по ОП„РР“ 2014-2020” на сграда с адм.адрес:гр.Д-ч, ул.Страцин4

 

 

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...