пол резул

Step-2-Sport – съобщение за край на проекта и полезни резултати

Ee Wise - Knowledge Transfer Framework # ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ЗНАНИЯ В СФЕРАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ - идентифициране и отстраняване на съществуващите пропуски в трансфера на знания и създаване на инструменти за преодоляването им в полза на МСП, както и информиране на крайния потребител за предимствата и облекченията при инвестиране в енергийна ефективност.

Step4all # РЪКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ - 3 кратки практически наръчника (достъпни на български и на английски език), съдържащи най-важната информация за европейските институции, хоризонталните европрограми и управлението на проектния цикъл.

SeeGreen # ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ - образователни материали за възрастни граждани, които предоставят информация за различни методи за пестене на енергия в жилищни сгради.

EnEf # ЕНЕРГИЙНА ПЛАТФОРМА ЗА МЕНИДЖЪРИ3D симулация, предоставяща информация за пестенето на енергия в дадено помещение и обучителни модули за отделните аспекти на спестяването, в т.ч. маркетинг, фасади, инсталации и др.

BuildUp Skills България # НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ  - подробен доклад, включващ препоръки и мерки за усъвършенстване на професионалната квалификация на обучаеми и преподаватели, подобряване на материалната база и мониторинга на процесите, както и създаване на култура сред гражданите относно енергийната ефективност в България.

Sodico # СЛЕДКРИЗИСЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ – анализ на влиянието на кризата върху строителната индустрия, както и концепция за изграждане на паритарни фондове в България, Хърватска, Словения и Унгария.  

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...