Изпълнителен директор


Инж. Иван Бойков е изп. директор на Камарата на строителите в България и член на Съвета на директорите на изданието на Камарата „Вестник Строител“. Участва активно в работата на ФИЕК - Европейската федерация на строителната индустия. През 2014 г. инж. Бойков е избран за зам.-председател на КРИБ.
Той е завършил Техническия университет в гр. София. От 1997 до 2001 г. е народен представител и член на комисиите по индустриална политика и по опазване на околната среда. Като такъв е участвал в разработването на над 30 законопроекта в посочените области.
Заемал е редица отговорни постове през годините: изпълнителен директор на Българската браншова камара "Пътища", председател на Надзорния съвет на НОИ, заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Има множество публикации, статии и анализи в областта на индустриалната политика, проблемите на браншовите организации в България, пътното строителство, проектирането и инженеринга.
Владее английски, немски и руски език.

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...