Полезни резултати

УМЕн мониторингов доклад

УМЕн - полезни резултати

Step-2-Sport – съобщение за край на проекта и полезни резултати

Step4all # РЪКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ - 3 кратки практически наръчника (достъпни на български и на английски език), съдържащи най-важната информация за европейските институции, хоризонталните европрограми и управлението на проектния цикъл.

SeeGreen # ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ - образователни материали за възрастни граждани, които предоставят информация за различни методи за пестене на енергия в жилищни сгради.

EnEf # ЕНЕРГИЙНА ПЛАТФОРМА ЗА МЕНИДЖЪРИ3D симулация, предоставяща информация за пестенето на енергия в дадено помещение и обучителни модули за отделните аспекти на спестяването, в т.ч. маркетинг, фасади, инсталации и др.

BuildUp Skills България # НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ  - подробен доклад, включващ препоръки и мерки за усъвършенстване на професионалната квалификация на обучаеми и преподаватели, подобряване на материалната база и мониторинга на процесите, както и създаване на култура сред гражданите относно енергийната ефективност в България.

Sodico # СЛЕДКРИЗИСЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ – анализ на влиянието на кризата върху строителната индустрия, както и концепция за изграждане на паритарни фондове в България, Хърватска, Словения и Унгария.  

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...