Панаири и изложби

 

 

      2018 ДАТА                                               СЪБИТИЕ
  Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 – 21.10.2018, утвърдена на 22.01.2018
26 - 29 Юни PROJECT LEBANON 2018/ENERGY LEBANON 2018        Международни изложения за строителство, машиностроене, автомобилостроене, енергетика, алтернативни източници на електрическа енергия, осветление, отопление, вентилация, климатизация, ВИК, екологични технологии и др., Бейрут, ЛиванБейрут, Ливан
8 - 11 Ноември Международно годишно изложение за строително оборудване, строителни материали, интериор и екстериор, Манила, Филипините
9 - 15 Ноември Международен семинар "Пътища,мостове и тунели" (ISRBT2018) , Солун, Гърция

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                      

16 май 2018 г.

Крайният срок, до който студенти и работодатели могат ...

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР ...