Панаири и изложби

 

 

      2018 Дата                                               СЪБИТИЕ
  Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 – 21.10.2018, утвърдена на 22.01.2018
26 - 29 Юни PROJECT LEBANON 2018/ENERGY LEBANON 2018        Международни изложения за строителство, машиностроене, автомобилостроене, енергетика, алтернативни източници на електрическа енергия, осветление, отопление, вентилация, климатизация, ВИК, екологични технологии и др., Бейрут, ЛиванБейрут, Ливан
26 - 28 Септември

Poland, Warsaw

Building Industry Solutions 26-28 September
Scope of Events:
Machines and tools; Contractors; Lifting equipment for transporting people and materials; Scaffolding, formwork; Building constructions (concrete, steel, reinforced concrete, wooden); Building materials, cement / aggregates, bitumen; Installation systems (fire ventilation, lighting, water, electricity, gas); Science for construction; Engineering services;
Environmental engineering; Surface protection; Glass in construction; Energy in construction; Transport in construction; Investor relations (banks, engineering consultancy, legal services);

If you are Exhibitor : We offer to attend as an Exhibitor and promote your products and services during Fair.
- Registration Fee 100 Euro
- Raw space is 150 Euro per m2
Places are limited and deadline is till 15th of August 2018

If you are Exhibitor and want to be Sponsor during Building Industry Solutions Fair :
-We offer you best Sponsorship Packages start from 15.000 Euro

If you are Qualified Buyer: We offer your to attend as a Buyer, after qualification by Us your below costs will be covered:
- coverage of accommodation expenses during the stay in Poland (3/4-star hotel, all meals included).
- free access-all-areas pass to Fair Halls.
- personal itinerary of B2B talks with Polish companies on the Fairs’ site and during the matchmaking session.
- participation in field visits to selected services or products in Poland.
- participation in other events held by the Organizer during the trade fair.
- interpreters’ service during B2B meetings (if needed).
- local transfers (between airport/hotel/fairs/field visits).
- dedicated support team before and during the mission.
- service fee is considered.
Places are limited and deadline is till 7th of August 2018

For more information please visit website or Contact Us.

Authorized Agent
Elchin Ismayilov S.E

Copyright © *2018*, All rights reserved.

Our mailing address is:
Azerbaijan, Baku. AZ1000
VIP Plaza, Nizami 22.

Mob/Whatsapp/Viber: +994557049159
For Urgent Calls : +994774260359
Email: ceo@borchaparters.com
Email: office@borchapartners.com
Email: elchin.ismayil@gmail.com
http://www.borchapartners.com/

02 - 06 Ноември Фирма „Al-Bashek for Trading and Fairs", организира Международното изложение "Re-build Syria". Същото се провежда ежегодно и е насочено към дейностите свързани с възстановяването на страната като: строителство, енергетика, пътна инфраструктура, управление на водните ресурси и др. Изложението е под патронажа на сирийското правителство и с активното участие на Министерството на обществените дейности, което е свързващото звено между държавните сектори и частните национални и международни компании. Посещава се от производители, търговци на строителни машини и материали, консултанти и проектанти от цял свят, като до настоящия момент за участие в изложението са се записали фирми от Германия, Египет, Индия, Италия, Иран, Китай, Ливан, Пакистан, Русия, Судан и ХК Йордания. Популярността му нараства ежегодно, предвид заключителната фаза на конфликта в Сирия и вече започналите дейности по възстановяване на страната.
През периода 02 - 06.10.2018 г. ще се проведе 4-та сесия на "Re-build Syria", като фирмата ,,AI-Bashek for Trading and Fairs" има готовност да окаже цялостно съдействие на участващите български компании по издаване на визи, настаняване, митнически процедури, и др. административни въпроси. Също така предлагат услугата карго от „врата до врата" за фирми-учатници, които биха желали да транспортират тяхна продукция за изложението.
Крайният срок за записване за участие на "Re-build Syria" е 01.09. за компаниите, нуждаещи се от карго УЛУГИ и 15.09 за всички останали.
Заинтересованите български компании могат да се свържат с лицето за контакт от страна на организаторите както следва:
Mrs. Ealma Matar
Tel: (+963 11) 332 0096 или 332 0085 Fax: (+963 11) 332 1119 Mob: (+963) 944 680 606 Email: е. matar@albashek.com
Web: www.al-bashek.com
или със:
СТИВ-Дамаск, както следва:
Г-н Михаил Аогатски Тел: ( + 963 11) 445 40 39 Моб. тел: (+963) 950 006 007 Email: margatski@mi.government.bg
Посолството на Р България в Дамаск също има готовност за оказване на съдействие по настаняване на български представители, в подходящи хотели на преференциални цени.
Предвид заключителната фаза на конфликта в Сирия, значително подобрената обстановка по сигурността в гр. Дамаск, започналите възстановителни дейности в страната и нарастващия интерес и присъствие на чуждестранни компании (вкл. от държави-членки на ЕС), считам че моментът е удачен за активизиране на българските фирми от строителния бранш за включването им в множеството инфраструктурни проекти в Сирия. Подходяща възможност за презентиране капацитета на националните ни компании предоставя предстоящото изложение "Re-build Syria".
8 - 11 Ноември Международно годишно изложение за строително оборудване, строителни материали, интериор и екстериор, Манила, Филипините
9 - 15 Ноември Международен семинар "Пътища,мостове и тунели" (ISRBT2018) , Солун, Гърция
2019 Дата                                                СЪБИТИЕ
2 - 5 Април Международнoто изложение за строителни материали в Русия MosBuild 2019 в най-големия изложбен център на Москва, Crocus Expo, Русия.
Повече информация можете да намерите на сайта на изложението:
http://www.worldbuild-moscow.ru//

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                      

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...