Информационна кампания по 9-та сесия на НИФ в гр. Бургас , гр. Варна и гр. Видин

От името на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Ви каним на представянето на Девета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.
Участие ще вземат експерти на ИАНМСП, като по време на представянето ще бъдат обявени условията за кандидатстване, а именно максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП), максималният срок за реализацията на научноизследователските и развойни проекти, максималният интензитет на помощта, кои ще бъдат допустимите кандидати и партньори, тематичните области и друга информация съгласно изменените Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд.

Предстоящи дати на информационната кампания:

На 18.06.2018 г. в гр. Бургас – понеделник от 14.45ч., в сградата „Бизнес инкубатор“, адрес : ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28.
Регистрация - 14.45-15.00ч.


На 19.06.2018 г. – вторник от 9.45 ч. в гр. Варна, зала "Пленарна" на Община Варна.
Регистрация - 09.30-09.45 ч.

На 21.06.2018 г. – четвъртък от 13.30 ч. в град Видин, в зала на Община Видин.

Регистрация – 13.15 –13.30 ч.

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...