Секции

  „Високо строителство“

  председател – Стефан Тотев

  "Джи Пи Груп" ООД

 

 

 

 

   „Енергийна инфраструктура“ 

  председател – Георги Георгиев

  "Стартинженеринг" АД

 

 

  „Инженерна инфраструктура“

  председател – Мирослав Манолов

  „Трейс Груп Холд“ АД

 

 

 

 „Метални конструкции“

  председател – инж. Евгени Борисов

  „Монтаж Строителни Конструкции“ АД

  председател на „Българска асоциация за метални конструкции“

 

 

 

  „Проектиране и строителен надзор“

  председател – инж. Валентин Зарев

  „Пътинвестинженеринг“ АД

 

 

 

 

 "Хидротехническо строителство и ВиК системи"

 председател инж.Благой Козарев

"Райкомерс Констръкшън" АД

 

 

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...