Секции

  „Високо строителство“

  председател – инж. Любомир Качамаков

  „Команс 2000“ ООД

 

 

 

 

   „Енергийна инфраструктура“ 

  председател – инж. Дичко Прокопиев

  „Енемона“ АД

 

 

 

  „Инженерна инфраструктура“

  председател – Мирослав Манолов

  „Трейс Груп Холд“ АД

 

 

 

   „Метални конструкции“

  председател – инж. Евгени Борисов

  „Монтаж Строителни Конструкции“ АД

  председател на „Българска асоциация за метални конструкции“

 

 

 

  „Проектиране и строителен надзор“

  председател – инж. Валентин Зарев

  „Пътинвестинженеринг“ АД

 

 

 

  „Хидротехническо строителство и В и К системи“

  председател – инж. Благой Козарев

  „Райкомерс Конструкшън“ АД

 

 

 

 

От името на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните ...

21.05.2018

Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на ...