Председател

  

 инж. ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

 

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...