Изпълнително бюро

Илиян Иванов Терзиев


Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

Калин Симеонов Пешов


Велико Димитров Желев


Николай Янчев Николов


Христо Атанасов Димитров


Благой Петров Козарев

Любомир Петров Качамаков

Розета Атанасова Маринова

Руен Веселинов Панчев

 

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...