Изпълнително бюро

Илиян Иванов Терзиев


Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

Калин Симеонов Пешов


Велико Димитров Желев


Николай Янчев Николов


Христо Атанасов Димитров


Благой Петров Козарев

Любомир Петров Качамаков

Розета Атанасова Маринова

Руен Веселинов Панчев

 

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...