Изпълнителен директор

 
 
 
 
 
 
 
 

Инж. Мирослав Мазнев 
Изпълнителен директор на Камара на строителите в България

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...