Централна Администрация

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес:
София 1784
кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6
КартаИзпълнителен директор:

(+359 2) 8062911, 8062912 , факс9632425 

mmaznev@ksb.bg

office@ksb.bg

Счетоводство: (+359 2) 8062970
Анализи и прогнози:  (+359 2) 8062963
Регистър:  (+359 2) 9631059


Електронни адреси:
office@ksb.bg

 

 ДЕЛОВОДСТВО, СЕКРЕТАРИАТ

Любка Денева

Експерт

+3592 806 29 12
ldeneva@ksb.bg

Диана Атанасова

Експерт

+3592 806 29 11

office@ksb.bg

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Милена Младенова

Експерт

+3592 806 23 14
mmladenova@ksb.bg

 

ЮРИДИЧЕСКИ

Валентин Дивеков

Главен юрисконсулт

+3592 806 24 72

vdivekov@ksb.bg

 

„ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА“

Димитър Копаров

Началник отдел

+359 2 806 2935

dkoparov@ksb.bg

Стоян Гушлев

Главен експерт

+3592 806 24 36

sgushlev@ksb.bg

Биана Антонова

Експерт

+3592 806 2430

bantonova@ksb.bg

Даниела Борисова Иванчева

Експерт в ОП Благоевград

+35973 832 767

+35973 850 000

+359 878 401 509

blagoevgrad_office@ksb.bg

инж. Тонка Каравидова

Експерт в ОП Бургас

+359 56  842 274

+359 878 401 299

burgas_office@ksb.bg

 

Петя Пенчева

 

Експерт в ОП Бургас

+359 56 842 274

+359 878 302 202

burgas_office@ksb.bg

Мая Павлова

Експерт в ОП Варна

+359 52  616 980

+359 878 401 508

varna_office@ksb.bg

Дияна Димитрова

Експерт в ОП Варна

+359 52  616 980

+359 879 001 806

varna_office@ksb.bg

Петя Борисова

Експерт ОП Велико Търново

+359 62 670 724

+359 878 971 173

 vtarnovo_office@ksb.bg

Радослава Пенкова

Експерт в ОП Враца

+359 92 621 120

+359 878 40 12 97

vratsa_office@ksb.bg

Надежда Стефанова

Експерт в ОП Габрово

+359 66 808 441

+359 878 97 11 89

gabrovo_office@ksb.bg

Росица Костадинова

Експерт в ОП Добрич

+359 58 600 392

+359 878 971 453

dobrich_office@ksb.bg

Роза Никова

Експерт в ОП Кюстендил

+359 78 551 778

+359 878 971 186

kustendil_office@ksb.bg

Цветелина Гунешка

Експерт в ОП Ловеч

+359 68 601 039

+359 878 401 507

lovech_office@ksb.bg

Анелия Кулинова

Експерт в ОП Пазарджик

+359 34 446 342

+359 878 401 478

pazardgik_office@ksb.bg

Елена Симеонова

Експерт в ОП Перник

+359 76 607 354

+359 878 401 435

pernik_office@ksb.bg

 Рангел Тошев

 Експерт в ОП Пловдив

+359 32 625 135

+359 878 971 191

plovdiv_office@ksb.bg

Василена Димова

Експерт в ОП Русе

+359 82 874 416

+359 878 401 519

ruse_office@ksb.bg

Снежана Паскова

Експерт в ОП Силистра

+359 86 822 355

+359 878 401 349

silistra_office@ksb.bg

Недялка Маргаритова

 Експерт в ОП Смолян

 +359301/69 522

 +359 878 401 518

 smolian_office@ksb.bg;

Рени Александрова

Експерт в ОП София

+3592  806 23 64

+359 879 001 835

sofia_office@ksb.bg

Звезда Кошничарова

Експерт в ОП Сливен

+359 44 622 236

+359 878 971 158

sliven_office@ksb.bg

Петър Терзиев

Експерт в ОП Ст. Загора

+359 42 600 676

+359 878 401 436

stzagora_office@ksb.bg

Даниела Тончева Янчева Експерт в ОП Хасково

+359 38 / 620 025

 +359 878 490 457

haskovo_office@ksb.bg

Даниела Димитрова-Йовчева

Експерт в ОП Ямбол

+359 46  661 287

+359 878 401 289

yambol_office@ksb.bg

 

„СЧЕТОВОДСТВО“

Наталия Моравенова

Главен счетоводител

+3592 8062973

nmoravenova@ksb.bg

Янка Ивановска

Счетоводител

+3592 806 29 72

jivanovska@ksb.bg

Милена Златанова

Счетоводител

+3592 806 24 11

mzlatanova@ksb.bg

Валентина Денева

Счетоводител

+3592 806 29 74

vdeneva@ksb.bg

 

„СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Борис Жотев

Началник отдел

 

+3592 806 29 52

+359 877 52 60 15

bzhotev@ksb.bg

инж. Зорница Александрова

Главен експерт

+3592 806 29 53

zaleksandrova@ksb.bg

Вержиния Опрова

Технически сътрудник

+3592 806 29 60

voprova@ksb.bg

 

„МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“

инж. Джани Антова

Началник отдел 

+3592 806 29 37

+359 878 971 420

dantova@ksb.bg

Нина Георгиева

Гл. експерт 

+3592 806 29 43

+359 878 971 165

ngeorgieva@ksb.bg

Ана Пиринска

Експерт 

+3592 806 23 57

+359 879 814 453

apirinska@ksb.bg

Милена Желязкова Експерт

 +359 2 8062 923

+359 878 971 130

mzhelyazkova@ksb.bg

 

„АНАЛИЗИ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ“

арх. Лидия Градинарова-     Станкова

Началник отдел

+3592 8062 453

lstankova@ksb.bg

инж.Емил Гигов

Главен експерт

+3592 8062 951

egigov@ksb.bg

инж. Веселка Пешова

Експерт анализи

+3592 8062 414

vpeshova@ksb.bg

инж. Татяна Дончева

Експерт 

+3592 8062 922

tdoncheva@ksb.bg

Елена Недева

Експерт 

+3592 8062 936

enedeva@ksb.bg

Мартина Кръстева

Експерт

+3592 806 24 31

mkrusteva@ksb.bg

инж. Йоана Бетова

Експерт

ybetova@ksb.bg

+3592 806 29 64

Виолета Ангелиева Експерт

+3592 806 2415

vangelieva@ksb.bg

 

ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО "РЕГИСТЪР"

 

Ръководител  - Георги Грънчаров

 

Тел.: +3592 806 29 89;       email: ggrancharov@ksb.bg

 

Лора Траянова Секретар на Комисията +3592 806 23 91

ltrayanova@ksb.bg

инж. Габриела Димитрова

Главен експерт

+3592 806 24 02

+359 879 001 815

gdimitrova@ksb.bg

инж. Анна Ценова

Главен експерт

+3592 806 24 04

+359 879 001 844

atzenova@ksb.bg

инж.Деница Дончева

Старши експерт

+3592 806 23 98

+359 879 001 833

ddoncheva@ksb.bg

инж. Дина Младенова

Старши експерт

+3592 806 24 01

+359 87785 73 82

dmladenova@ksb.bg

Емил Георгиев

Старши експерт

+3592 806 29 85

+359 879 001 842

egeorgiev@ksb.bg

Илона Маркова

Старши експерт

+3592 806 29 83

+359 879 001 847

imarkova@ksb.bg

инж. Мариана Кацарова

Старши експерт

+3592 806 29 84

+359 879 001 843

mkatzarova@ksb.bg

Олга Пешева

Старши експерт

+3592 806 29 86

+359 879 001 846

opesheva@ksb.bg

Таня Евтимова

Старши експерт

+3592 806 23 97

+359 879 001 836

tevtimova@ksb.bg

Мария Мицова

Експерт регистър

+3592 806 29 81

+359 879 001 839

mmitsova@ksb.bg

Зорница Маринова

Експерт регистър

+3592 806 23 96

+359 879 001 834

zmarinova@ksb.bg

 

ОБЛАСТНИ ЗВЕНА "РЕГИСТЪР"

Василка Тумбева

Експерт регистър в ОП Благоевград

+35973 832 767

+359 878 971 142

blagoevgrad_register@ksb.bg

Николай Манолов

Главен експерт-регистър в ОП  Бургас

+359 56  827 791

+359 878 971 137

burgas_register@ksb.bg

инж. Добрина Янакиева

Експерт регистър в ОП Бургас

+359 56  827 791

+359 878 971 427

burgas_register@ksb.bg

инж. Венетка Витанова

Главен експерт-регистър в ОП  Варна

+359 52  616 980

+359 879 971 181

varna_register@ksb.bg

инж. Таня Янакиева

Експерт регистър в ОП Варна

+359 52  616 980

+359 878 971 450

varna_register@ksb.bg

Мариана Иванова Експерт регистър в ОП Видин +359 94 600 079

+359 878 401 513

vidin_office@ksb.bg

Диана Димова

Експерт регистър в ОП В. Търново

+359 62 670 724

vtarnovo_register@ksb.bg

+359 878 401 423

Белла Сиракова

Експерт регистър в ОП Враца

+359 92 621 120

+359 878 971 161

vratsa_register@ksb.bg

Велина Минкова-Тотева

Експерт регистър в ОП Габрово

+359 66 808 441

+359 878 971 146

gabrovo_register@ksb.bg

Йовка Колева

Експерт регистър в ОП Добрич

+359 58 601 830

+359 878 971 156

dobrich_register@ksb.bg

Андриана Ангелова

Експерт регистър в ОП Кърджали

0361 / 65045

+359 878 971 157

kardzhali_register@ksb.bg

Йорданка Димитрова

Експерт регистър в ОП Кюстендил

+359 78 551 778

+359 878 971 141

kustendil_register@ksb.bg

Гергана Димитрова-Денчева

Експерт регистър в ОП Ловеч

+359 68 601 039

+359 878 971 159

lovech_register@ksb.bg

Янка Филипова

Експерт регистър в ОП Монтана

+359 96 30 1051

+359 878 971 145

montana_register@ksb.bg

Лиляна Бонджова

Експерт регистър в ОП Пазарджик

+359 34 446 342

+359 878 971 163

 pazardgik_register@ksb.bg

 

инж.Калина Каменова

 

Експерт регистър в ОП Перник

 

+359 76 607 354

+359 878 971 138

pernik_register@ksb.bg

Станислава Босева-Минковска

 Експерт регистър в ОП Плевен

+359 64 802 049

+359 64 802 449

+359 878 401 439

pleven_register@ksb.bg

pleven_office@ksb.bg

Недялка Златарева

Главен експерт регистър в ОП Пловдив

+359 32 625 135

+359 878 971 178

plovdiv_register@ksb.bg

Галя Узунова

Експерт регистър в ОП Пловдив

+359 32 625 135

+359 878 971 091

plovdiv_register@ksb.bg

Павлинка Пеева

Експерт регистър в ОП Разград

+359 84 621 992

+359 878 971 148

razgrad_register@ksb.bg

инж. Мирослав Нанков

Експерт регистър в ОП Русе

+359 82 874 416

+359 878 971 131

ruse_register@ksb.bg

Анка Колева

Експерт регистър в ОП Силистра

+359 86 822 355

+359 878 971 127

silistra_register@ksb.bg

Звезда Кошничарова

Експерт регистър в ОП Сливен

+359 44 622 236

+359 878 971 158

sliven_register@ksb.bg

Ваня Томова Гигова

Експерт регистър в ОП Смолян

+359 301 69 522

+359 878 971 149

smolian_register@ksb.bg

инж.Петра Георгиева

Главен експерт регистър в ОП София

02 / 806 29 30

+359 878 971 430 sofia_register@ksb.bg

Сашка Груева

Експерт регистър в ОП  София

+3592  806 29 32

+359 877 857 381

sofia_register@ksb.bg

Венера Тодорова

Експерт регистър в ОП Ст. Загора

+359 42 604 813

+359 878 971 087

stzagora_register@ksb.bg

Снежана Гечева

Експерт регистър в ОП Търговище

+359 601 62 309

+359 878 971 143

targovishte_register@ksb.bg

Свобода Киримова

Експерт регистър в ОП Хасково

+359 38 / 620 025

+359 878 971 176

haskovo_register@ksb.bg

Ивелина Велчева

Експерт регистър в ОП Шумен

+359 54/ 882 510

+359 878 971 154

shumen_register@ksb.bg

Офелия Василева

Експерт регистър в ОП  Ямбол

+359 46  661 287

+359 878 971 124

yambol_register@ksb.bg