в. Строител

1. Инж. Тодор Топалски – Председател – 0888447006

2. Инж. Виктор Шарков- Първи зам. председател – 0889250199

3. Инж. Стоян Шатов – Зам. председател – 0887 667 816

4. Акад. Ячко Иванов - Член – 0879 655 731

5. Инж. Велико Десов – Член – 0898 680 813

6. Инж. Саркис Гарабедян – Член – 0896 601 881

7. Инж. Никола Василев – Член – 0887 310 061

8.Ген. Борис Анакиев – Член – тел. 0878966644

9.Надежда Петрова- Член – тел. 0889 260 189

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...