в. Строител

1. Инж. Тодор Топалски – Председател – 0888447006

2. Инж. Виктор Шарков- Първи зам. председател – 0889250199

3. Инж. Стоян Шатов – Зам. председател – 0887 667 816

4. Акад. Ячко Иванов - Член – 0879 655 731

5. Инж. Велико Десов – Член – 0898 680 813

6. Инж. Саркис Гарабедян – Член – 0896 601 881

7. Инж. Никола Василев – Член – 0887 310 061

8.Ген. Борис Анакиев – Член – тел. 0878966644

9.Надежда Петрова- Член – тел. 0889 260 189

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...